VERKOOPSVOORWAARDEN

BEAUTY QUEENS - VERKOOPSVOORWAARDEN

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG, DAAR DEZE BINDENDE VERPLICHTINGEN BEVATTEN. PRINT EN BEWAAR EEN KOPIE VAN DEZE VOORWAARDEN EN U BESTELLING VOOR TOEKOMSTIGE VERWIJZING.
1. Contract
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten ('Producten') van BEAUTY QUEENS ('wij', 'wij', 'onze') die via onze website www.beautyqueens.be (onze 'Site' ) Of via de telefoon. Waar u Producten als consument koopt (dat wil zeggen voor uw eigen persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop of ander gebruik in het kader van het bedrijfsleven) ('Consumenten'), worden uw wettelijke rechten niet beïnvloed.

1.1 Elke door u opgegeven order vormt slechts een aanbod van u om de door u geselecteerde Producten te kopen. Bij het plaatsen van een bestelling is er een verplichting voor u te betalen, maar wij stellen ons niet verplicht deze producten te leveren. Wanneer wij uw bestelling ontvangen, sturen wij u een e-mail (of e-mail), die bevestigt dat wij uw bestelling hebben ontvangen en / of de details van uw bestelling opgeven (inclusief de toepasselijke kosten). Deze e-mails bevestigen alleen de details van uw bestelling en het feit dat uw bestelling is ontvangen. Zij omvatten geen acceptatie van uw bestelling.

1.2 Een contract tussen u en ons ('Contract') wordt alleen gevormd als / wanneer wij (i) uw bestelling uitdrukkelijk schriftelijk accepteren of (ii) de bestelde Producten aan u verzenden (elk 'Acceptatie' of 'Geaccepteerd') . Elk contract zal alleen betrekking hebben op de producten die we hebben geaccepteerd. Wij zijn niet verplicht om producten te leveren tot aanvaarding. Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding door ons in onze absolute discretie.

2. Uw status
Bij het plaatsen van een bestelling bij ons garandeert u dat u gemachtigd bent en / of gerechtigd bent om juridisch bindende contracten met ons te sluiten en dat u daarmee geen wet of verplichting voor derden verbindt. Als u een individu bent, vertegenwoordigt u en bevestigt u dat u minimaal 18 jaar bent en dat u de Producten in strikte overeenstemming houdt met alle richtlijnen en andere door ons uitgegeven vereisten (inclusief eventuele vermeldingen op onze Site) en (als Van toepassing) alle gebruiksvoorschriften of voorwaarden die door de Productfabrikant zijn gespecificeerd. Wij accepteren alleen bestellingen voor lijmen of producten die lijmen bevatten, van passende gekwalificeerde professionals (zoals omschreven in clausule 7) en als u een bestelling plaatst voor een dergelijk product, vertegenwoordigt u en bevestigt u dat u een Professional bent en dat u Zullen de lijmen in strikte overeenstemming houden met onze eisen, waaronder die welke op onze site en in punt 7 hieronder worden uiteengezet.

3. Onze status
Wij zijn een Belgisch bedrijf met onze zetel op Gooskens 1A, 2340 Beerse.

4. Beschrijving van het product en prijs
4.1 We hebben redelijke zorg genomen om alle producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Er kunnen echter kleine variaties in de beschrijving optreden.

4.2De prijs van producten zal van tijd tot tijd op onze website worden vermeld, behalve in geval van duidelijke fout. Onze prijzen op de site zijn excl. BTW, maar exclusief verzendkosten, die worden toegevoegd aan het totaalbedrag dat verschuldigd is in overeenstemming met onze af te leveren leveringskosten van tijd tot tijd.

4.3 Prijzen zijn te allen tijde te wijzigen, maar de volgende wijzigingen hebben geen invloed op geaccepteerde orders.

4.4 Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, sommige van de producten die op onze site zijn vermeld, onjuist zijn geprijsd. Wij zullen normaal gesproken prijzen controleren in het kader van onze verzendprocedures, zodat de juiste prijs van een product lager is dan onze aangegeven prijs, zullen we het lagere bedrag aanrekenen bij het verzenden van het product naar u. Als de juiste prijs van een product hoger is dan de prijs die op onze website staat, zullen wij normaalweg naar eigen goeddunken contact opnemen met instructies voordat u het product verzendt of uw bestelling weigert en u hiervan verwittigt.

4.5 Wij zijn niet verplicht het Product aan u te verschaffen tegen een onjuiste (lagere) prijs, zelfs na Acceptance, indien de prijsfout duidelijk is en / of redelijkerwijs kan worden herkend als een foutprijs.

5. Betaling
Betaling voor alle producten dient te geschieden via een creditcard of een betaalpas, PayPal of via een van de andere betalingsopties die zijn opgegeven op onze site. Wij zijn gerechtigd de levering te onthouden en / of de overeenkomst te annuleren als we geen volledige betaling van u in gefinancierde fondsen ontvangen. Wij zullen uw creditcard of betaalpas niet oprekenen totdat we uw bestelling hebben verzonden, maar u moet ervan bewust zijn dat onze betalingsverlener de benodigde middelen zal toekennen op het moment dat u uw bestelling plaatst, zodat de toewijzing tegen uw huidige kredietlimiet kan rekenen , Ondanks het feit dat de fondsen nog niet zijn afgetrokken.
6. Beschikbaarheid en levering
6.1 Uw bestelling wordt zonder onnodige vertraging en op elke door ons bevestigde leveringsdatum of, indien geen leveringsdatum is gespecificeerd, binnen 30 dagen na aanvaarding van uw bestelling vervuld. Levering wordt gedaan aan het leveringsadres dat is opgegeven bij het indienen van uw bestelling. Indien het afleveradres foutief werd ingevuld bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. De kost om een pakket opnieuw te verzenden wordt doorgefactureerd naar de klant en wordt pas verstuurd na het ontvangen van de betaling. Een bestelling die retour komt door fout in het verzendadres kan niet meer geannuleerd worden.
6.2 Indien de levering vertraagd is zullen wij u op de hoogte stellen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade die u heeft geleden door een redelijke of onvermijdelijke vertraging bij de levering, behalve als wij niet binnen de genoemde leveringsperioden leveren, zullen wij u de betaalde Aankoopprijs op aanvraag. Als de levering niet bij uw gekozen leveringsadres kan worden gemaakt, wordt u zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
6.3 Indien u de aflevering van uw bestelling weigert om redenen uit hoofde van de Verordeningen inzake consumentencontracten (Informatie, annulering en aanvullende kosten) 2013 ('Reglementen') of u niet ontvangt, omdat u uw contract heeft ingetrokken in het kader van de Verordeningen, zullen wij terugbetalen of Herken u om eventuele door u betaalde bedragen of debiteer u van uw creditcard voor de Producten in overeenstemming met clausule 10 hieronder.
6.4 Bij aflevering van uw bestelling kan u worden gevraagd om te tekenen voor de ontvangen producten. Als het pakket niet in goede staat lijkt te zijn, weigert u dan de levering. Als u de inhoud van de bezorging niet kunt controleren, zorg er dan voor dat u het pakket 'ongemarkeerd' inschrijft.
7. Kleefstoffen - alleen professionals
7.1 Lijmen zijn Producten die een risico lopen van persoonlijk letsel als ze niet door juiste vakkundigen worden gebruikt en correct toegepast worden, waarbij iemand bedoeld is die (i) bevoegdheidscertificaat bezit in de individuele wimpersverlenging en (ii) vaardig is en Deskundig in het gebruik en aanbrengen van alle wimpersverlengingsproducten, met name kleefstoffen, en (iii) volledig verzekerd is met betrekking tot het genoemde gebruik en toepassing van wimpersproducten en lijmen (samen een 'professional').
7.2 Wij leveren uitsluitend lijmproducten aan professionals en we kunnen dat iemand die dergelijke producten bestelt, bewijzen (naar onze tevredenheid) die aantoont dat ze geschikt zijn, voldoen aan alle relevante normen en eisen en die anders geschikt zijn om de lijmproducten correct aan te brengen. . Mocht u dergelijke informatie, of informatie naar onze tevredenheid, niet verstrekken, zullen wij u niet voorzien van lijmproducten. Als we over het algemeen reden hebben om te vermoeden dat u niet adequaat gekwalificeerd en conform is, behouden wij ons het recht om u geen lijmproducten te verstrekken en / of een door u opgegeven order te annuleren, al dan niet geaccepteerd door ons.
7.3 Onverminderd de vereisten in clausule 7.2 hierboven, verbindt u zich ertoe en verbindt u alle lijmproducten als volgt te gebruiken:
(A) U zal eerst een zorgvuldig en gedetailleerd klantenconsult uitvoeren waarin u voor eventuele contra-indicaties zal controleren;
(B) Indien contra-indicaties worden gevonden of aangegeven, geeft u het veiligheidsinformatieblad aan de huisarts van de klant en ontvangt u een afschrift van de huisarts alvorens verder te gaan met de klantconsultatie of behandeling;
C) Onder voorbehoud van (a) en (b) hierboven voert u een 48-uurs patchetest uit voor elk gebruik van lijmproducten, in overeenstemming met de aanbevelingen die door ons zijn vastgesteld en in overeenstemming met de beste industriepraktijk en alleen doorgaan Met elke behandeling na een positieve uitkomst van de patch test;
(D) U gebruikt alleen lijmproducten voor gesloten oogbehandelingen;
(E) U mag nooit lijmproducten gebruiken op een klant die een oogtoestand heeft of heeft gehad; Laser oogcorrectie, open wonden op het gezicht, eczeem, dermatitis, psoriasis, recente semi-permanente make-up of gezichtschirurgie, of een aandoening die hen anderszins ongeschikt zou maken voor het gebruik van lijmproducten.
8. Consumentenrechten
8.1 Waar u contracteert als consument, is elk contract onderhevig aan uw annuleringsrechten zoals uiteengezet in deze clausule.
8.2 In het geval dat u van gedachten verandert en uw bestelling wilt annuleren en een terugbetaling krijgt:
A) Contacteer ons zo snel mogelijk en retourneren de producten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Zorg ervoor dat het binnen 14 dagen van ontvangst is (anders reserveren wij rechten niet terug te betalen) en dat de producten ongebruikte, ongeopende en in de originele verpakking zijn.
(B) De opzeggingstermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag waarop u (of iemand die u heeft aangewezen) de laatste van de Producten ontvangt;
(C) Als u besluit om uw bestelling te annuleren en het al door u naar ons is verzonden, zullen we het eerst moeten ontvangen voordat u met de teruggave gaat. Gelieve 30 dagen voor dit te laten gebeuren.
(D) Sommige banken heffen kosten voor het verzenden van betalingen naar het buitenland in hun eigen valuta. Helaas zijn dit kosten die ons geen controle heeft, omdat ze standaard bankkosten zijn die door de afzender worden betaald. Houd er rekening mee dat bij terugbetaling we het bedrag dat we voor producten ontvangen hebben, niet kunnen terugbetalen, en niet op de bankkosten.
(E) Indien de bestelling verloren is gegaan, laat 30 werkdagen toe voordat u het verlies verklaart en de restitutie hiervoor eist. Wij verzenden bestellingen door BPOST / DPD / DHL / UPS die ons op de hoogte hebben gesteld dat het in sommige gevallen zo lang kan duren. We kunnen de restitutie doorgaan als het over die periode is.
8.3 Om het recht om te annuleren uit te oefenen, dient u ons te informeren over uw beslissing om het contract te annuleren met een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). Voor deze doeleinden zijn onze contactgegevens: WhatsApp +32497899424 , email info@beautyqueens.be - Vermeld steeds uw factuur nummer
8.4 Indien u binnen de bovengenoemde perioden annuleert, ontvangt u een terugbetaling van de betaalde prijs voor de Producten in overeenstemming met ons terugbetalingsbeleid, zoals vermeld in clausule 10 hieronder, mits u voldoet aan enige andere toepasselijke voorwaarden.
9. Risico en titel
De Producten zijn op uw risico vanaf het moment dat u (of iemand die door u is benoemd) de Producten ontvangt. Eigendom van de Producten zal pas doorgeven aan ons als we volledige betaling ontvangen van alle verschuldigde bedragen ten aanzien van de Producten, inclusief alle bezorgkosten.
10. Retourneren en terugbetalingen
10.1 Als u als Consument optreedt en uw rechten van annulering onder de Reglement heeft uitgeoefend, maar Producten heeft ontvangen in verband met het Contract, dan:
(A) zal de Producten terugsturen of overhandigen aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop u uw opzegging van het Contract aan ons doorgegeven heeft - de genoemde termijn is vervuld indien u Stuur de Producten terug voordat de periode van 14 dagen is verstreken;
(B) de directe kosten moeten dragen om de Producten te retourneren. Als de Producten normaal niet per post worden verzonden, moet u de directe kosten dragen om de Producten te retourneren. Naar schatting zullen we ongeveer 25,00 euro kosten om de producten per koerier te retourneren.
(C) moet de Producten redelijk voorzichtig houden terwijl zij in uw bezit zijn. U bent aansprakelijk voor een verminderde waarde van de Producten die voortvloeien uit de verwerking van de Producten anders dan vereist om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen.
10.2 Indien u het Contract in overeenstemming met uw annuleringsrechten in het kader van de Verordeningen annuleert, vergoeden wij alle betalingen die u ontvangen heeft, inclusief de kosten van bezorging (behalve de extra kosten die ontstaan als u een soort levering anders dan het minst dure type koos Van standaard levering aangeboden door ons). Wij zullen de vergoeding zonder onnodige vertraging doen en uiterlijk (a) 14 dagen na de dag van ontvangst van de geleverde Producten, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag dat u bewijs levert dat u teruggestuurd bent de producten. Wij kunnen de vergoeding inhouden tot we de Producten terug hebben ontvangen of u heeft bewijs geleverd dat u de Producten heeft verzonden, naargelang het vroegst is.
10.3 Wanneer u om een andere reden een product naar ons retourneert (bijv. Omdat u beweert dat het Product defect is), en of u een Consument bent of niet, dan zullen we het geretourneerde product onderzoeken en u van uw terugbetaling via e-mail informeren Binnen een redelijke termijn. Wij verwerken meestal de restitutie zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 30 dagen na de dag dat wij u per e-mail bevestigen dat u recht had op een terugbetaling voor het defecte Product. Producten die door u zijn teruggegeven door een gebrek zullen volledig worden terugbetaald als we het gebrek hebben geverifieerd, inclusief een terugbetaling van de bezorgkosten voor het verzenden van het artikel naar u en de redelijke kosten die u heeft gemaakt om het artikel voor ons te betalen met de meeste kosten -Efficiënte route redelijk beschikbaar. U gaat ermee akkoord om alle producten te retourneren op basis van eersteklas opgenomen bezorging om de tracking van alle artikelen te waarborgen. Dit recht is beperkt tot 30 dagen vanaf de datum waarop u uw product koopt. Na 30 dagen heeft u geen wettelijke aanspraak op volledige terugbetaling als uw item een fout ontstaat.
10.4 Wanneer u een retour (en) aan ons geeft, gaat u akkoord met het door ons opgegeven retourproces.
10.5 Wij zullen elk van u ontvangen geld terugbetalen met dezelfde methode die oorspronkelijk door u wordt gebruikt om voor uw aankoop te betalen, tenzij u uitdrukkelijk anders overtuigt. U betaalt geen vergoeding als gevolg van de vergoeding, maar we kunnen een aftrek uit de vergoeding voor waardevermindering van de geleverde Producten indien het verlies het gevolg is van de verwerking van de Producten anders dan vereist om hun aard, kenmerken te bepalen En functie.
10.6 Terugbetalingen worden uitgevoerd door onze betalingsverwerker en terwijl we ervoor zorgen dat de restituties worden betaald volgens de bovengenoemde tijden, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen buiten onze controle.
11. Onze aansprakelijkheid
11.1 Wij hebben een wettelijke plicht om producten te leveren die voldoen aan de voorwaarden van het contract.
11.2 De volgende bepalingen vermelden onze volledige financiële aansprakelijkheid (met inbegrip van aansprakelijkheid voor de handelingen of nalatigheden van onze medewerkers, functionarissen, agenten, leveranciers of aannemers) aan u met betrekking tot (a) eventuele schending van deze verkoopvoorwaarden of de voorwaarden van Enig contract, (b) enig gebruik dat u heeft gemaakt of doorverkocht van producten of van een product dat een van de Producten bevat en / of (c) een vertegenwoordiging, verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid, waaronder nalatigheid die voortvloeit uit of in verband met Elk contract
11.3 Niets in deze voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken a) voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, b) krachtens artikel 2, lid 3, van de Consumer Protection Act 1987, c) voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling, Of (d) voor een aangelegenheid waarvoor het onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken of te beperken.
11.4 Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die door het statuut of het gemenereg worden onderworpen, zijn, voor zover dit wettelijk toegestaan is, uitgesloten van het contract. Om twijfel te vermijden, wordt geen poging aangewend om (i) de voorwaarden te beperken die zijn geformuleerd door artikel 12 van de Wet op de Verkoop van Goederen 1979, of (ii) enige voorwaarden die zijn geformuleerd voor de bescherming van Consumenten die niet onder de wet zijn uitgesloten.
11.5 Behoudens clausules 11.3 en 11.4 zijn wij niet verantwoordelijk voor (i) indirecte verliezen die optreden als een bijwerking of indirect gevolg van het hoofdverlies of schade, waaronder maar niet beperkt tot verlies van inkomsten of inkomsten, verlies van zaken, verlies Van winst of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management- of kantoortijd; In ieder geval, hoe dan ook, welke voortvloeien uit of door schade veroorzaakt (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, of (ii) voor eventuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw misbruik van de Producten of uw naleving van de door ons verstrekte richtlijnen of voorschriften , Met inbegrip van (zonder beperking) eventuele aanbevolen pre-tests of patch tests voordat u de Producten gebruikt.
11.6 Onder voorbehoud van clausules 11.2-11.5 hierboven, zijn onze totale aansprakelijkheid in contract, schending (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichting), wanvoorstelling, restitutie of anderszins, die voortvloeien uit de uitvoering of het overwogen prestatie van het Contract, beperkt tot het Contract Prijs (inclusief eventuele bezorgkosten).
12. Gegevensbescherming en beveiligingscontroles
12.1 Het verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens die u verstrekt is van groot belang voor ons en het zal veilig worden behandeld in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.
12.2 Om ervoor te zorgen dat uw credit-, debit- of betaalkaarten niet zonder uw toestemming worden gebruikt, valideren wij uw naam, adres en andere persoonsgegevens tegen informatie die op relevante databases van derden wordt gehouden. Dit wordt alleen gedaan om uw identiteit te bevestigen; Een credit check wordt niet uitgevoerd en uw credit score wordt niet beïnvloed. Door deze voorwaarden te accepteren, stemt u in met ons om dergelijke controles uit te voeren, waarbij geregistreerde kredietverwijzingsbureaus een record kunnen houden van de door hen verstrekte gegevens.
13. Schriftelijke mededelingen
Toepasselijke wetten vereisen dat sommige van de informatie of communicatie die wij u sturen schriftelijk moeten zijn. Bij het gebruik van onze site accepteer je dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal zijn. Wij nemen contact met u op via e-mail of u informeren door berichten te plaatsen op onze website. Voor contractuele doeleinden gaat u akkoord met deze elektronische communicatiemiddelen en u erkent dat alle contracten, mededelingen, informatie en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken voldoen aan een wettelijk vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
14. Bekendmakingen
Alle opmerkingen die u aan ons hebben toegezonden, moeten worden toegezonden aan het Beauty Queens kantoor en opleidingsacademie, Gooskens 1A, 2340 Beerse in België of via WhatsApp +32497899424 of email info@beautyqueens.be. Wij kunnen u op de hoogte brengen van het e-mailadres of postadres dat u bij ons oplegt bij het indienen van uw bestelling. Opmerking wordt geacht te zijn ontvangen en op de juiste wijze rechtstreeks worden betekend wanneer deze op onze website wordt geplaatst, 24 uur na het versturen van een e-mail, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Bij het bewijzen van de betekening of kennisgeving is het voldoende om in het geval van een brief te bewijzen dat deze brief op de juiste wijze is aangepakt, gestempeld en in de post geplaatst en in het geval van een e-mail dat dergelijke e- Mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.
15. Overdracht van rechten en verplichtingen
Het contract tussen u en wij is bindend voor u en ons en voor onze respectieve opvolgers en toewijzers. U mag geen Overeenkomst, of enige van uw rechten of verplichtingen die erin voortvloeien, overdragen, toewijzen, opleggen of anderszins afwijzen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen overdracht, toewijzing, lading, subcontract of anderszins van een Contract, of van onze rechten of verplichtingen die erin voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van het Contract vervallen.
16. Evenementen buiten onze controle
16.1 Wij zijn niet aansprakelijk of aansprakelijk voor het niet nakomen of vertragen van de uitvoering van onze verplichtingen onder een Contract dat wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (Force Majeure Event).
16.2 Een Force Majeure Event bevat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurt, weglaten of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat met name (zonder beperking) stakingen, lock-outs of andere industriële acties; Burgerlijke opstand, oproer, inval, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op de oorlog; Vuur, explosie, storm, overstroming, aardbeving, bodem, epidemie of andere natuurrampen; Problemen met het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, motorvoertuigen of andere vormen van openbaar of particulier vervoer; Problemen met het gebruik van publieke of private telecommunicatienetwerken; En de daden, decreten, wetgeving, regelingen of beperkingen van elke overheid.
16.3 Onze prestaties onder een contract worden geacht opgeschort te zijn voor de periode dat het Force Majeure Event doorgaat en we zullen voor de duur van die periode een verlenging van de prestatieperiode verlengen. We zullen onze redelijke inspanningen gebruiken om het Force Majeure Event te sluiten of een oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder het Contract kunnen worden uitgevoerd ondanks het Force Majeure Event.
17. Opheffing
17.1 Indien we op elk moment tijdens de looptijd van een Contract falen om te streven naar een strikte uitvoering van uw verplichtingen uit hoofde van het Contract of een van deze voorwaarden, of als we geen van de rechten of remedies waarnemen Wij zijn gerechtigd onder het contract, dit vormt geen afzien van dergelijke rechten of remedies en zal u niet verlichten van de naleving van dergelijke verplichtingen.
17.2 Een opheffing door ons van een wanbetaling, vormt geen afzien van een latere wanbetaling.
17.3 Geen afziening door ons van een van deze voorwaarden is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt aangetoond dat dit een afwijking is en u schriftelijk overeenkomstig lid 13 wordt meegedeeld.
18. Scheidbaarheid
Indien een van deze voorwaarden of enige andere bepalingen van een contract wordt bepaald door een bevoegde autoriteit om in ieder geval ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar te zijn, zal deze termijn, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen die Blijft geldig voor zover toegestaan door de wet.
19. Volledige afspraak
19.1 Deze voorwaarden en enig document dat uitdrukkelijk in hen wordt genoemd, vertegenwoordigen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een contract en vervangt eventuele voorafgaande afspraken, afspraken of afspraken tussen ons, mondeling of schriftelijk.
19.2 Wij erkennen elkeen dat bij het aangaan van een contract geen van ons op een vertegenwoordiging, onderneming of belofte van de andere heeft gebaseerd, of wordt onderbouwd van iets dat in het kader van een overeenkomst tussen ons en door ons is voorgelegd of geschreven, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst voorwaarden.
19.3Niemand van ons heeft een rechtsmiddel ten aanzien van een onjuiste verklaring van de andere, mondeling of schriftelijk, voor de datum van een contract (tenzij deze onjuiste verklaring frauduleus is gemaakt) en het enige middel van de andere partij is Zijn voor een contractbreuk zoals deze in deze voorwaarden is gesteld.
20. Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen
20.1 Wij hebben het recht om deze termijnen van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen, inclusief wijzigingen in marktomstandigheden die van invloed zijn op ons bedrijf, wijzigingen in technologie, wijzigingen in betaalmethoden, wijzigingen in relevante wetten en wettelijke vereisten en wijzigingen in de mogelijkheden van ons systeem.
20.2 U zult onderworpen zijn aan de voorwaarden en het geldende beleid ten tijde dat u Producten van ons bestelt, tenzij een wijziging van de voorwaarden en / of het beleid vereist is door de wet of overheidsinstantie (in welk geval het geldt Voor bestellingen die u eerder heeft geplaatst) of als wij u in kennis stellen van de wijziging van deze voorwaarden of het beleid voordat we de verzendbevestiging sturen (in dat geval hebben wij het recht om aan te nemen dat u de wijzigingen heeft geaccepteerd, tenzij u ons hiervan in kennis stelt Integendeel binnen zeven werkdagen na ontvangst door u van de Producten).
21. Recht en jurisdictie
Deze gebruiksvoorwaarden en / of contracten voor de aankoop van Producten en elk geschil, controverse, procedure of vordering van welke aard dan ook die voortvloeien uit of op een of andere manier betrekking hebben op hetzelfde, worden onderworpen aan en uitgelegd in overeenstemming met de Belgische wet. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke contracten valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen België.

Subscribe